SVENSKA SOLDATFABRIKEN

SVENSK DOKUMENTÄRFILM FRÅN 2008 AV VIKTOR NORDENSKIÖLD OCH HENRIK HJORT.

ALT. FOTO: JOCKE BJÖRKLIN.

KLIPPNING: IVAN BLANCO. PRODUKTION: MODERN STUDIOS.

EXEKUTIV PROUCENT TV4: MIKAELA NILSSON

SOLDATFABRIKEN-DVDetikett.jpg
 
 
 
 

Våren 2008 var för första gången en svenskledd så kallad "Battlegroup" beredd att skickas ut i strid i EU:s namn. 2800 soldater från Sverige, Norge, Irland, Finland, Estland ingick i Nordic Battlegroup (NBG). ”Jag är soldat till jobbet - nu äntligen är det match”, säger löjtnant Klas Åkesson när de blivande NBG-soldaterna rycker in sommaren 2006. Filmarna Viktor Nordenskiöld, Henrik Hjort och Jocke Björklin har följt de nya yrkessoldaterna och några generaler under två års tid. SVENSKA SOLDATFABRIKEN är en film om det lilla landet som söker ny mening för sitt försvar, och om de unga svenskar som lockas att riskera sina liv för EU - eller om det är för äventyret. Jonathan Hultman, vars utbildningskamrat dör i en skjutövning, försöker övertyga sin mamma att han är vuxen nog. Carola Rautiainen är inte rädd för att åka iväg, men skräms av barnsoldater. "Battlegroup" är namnet på EU:s nya gemensamma försvarssamarbete. Precis som med ordförandeskapen roterar ansvaret mellan medlemsländerna. Sverige tog som första litet land kommandot i en Battle Group och har på pappret blivit en militärmakt med ökad status i EU. I januari 2008 är det för första gången fler svenskar som är för, än som är emot ett EU-försvar. Styrkan, som kostade runt en miljard kronor, var tänkt som en modell för det nya svenska försvaret. Och den nya svenske soldaten. ”Den här symbolen är vi beredda att gå i strid och dö för” (General Karl Engelbrektsson, NBG-chefen, vid presentationen av styrka flagga.)