ARCTIC LOVE / SKULDBERGEN

 
Interior Arctic ship. AE Nordenskiöld to the right.

Interior Arctic ship. AE Nordenskiöld to the right.

Exploring Arctic Love letters to my great grandmother from my great grandfather - who promised to stop traveling and then conquered the north-east passage, leading the first expedition to sail around the EuroAsian continent.

Thus, the untold inner adventure from the famous discovery.

Stockholm den 21sta Maj 1863

Outsägligt älskade flicka! (- - -) Vi skämtade om en ny Spetsbergen-resa. Oförmodat erhöll jag igår inneliggande rader af Torell, min fordna, käcka resekamrat. Brefvet gäller en projekterad ny resa med övervintring, nytt allvarligt försök att nå polen, m.m allt enligt gammalt avtal. 

Jag har redan svarat ett bestämt —Nej. 

Jag kan icke mera skiljas ifrån mina Anna, ej förorsaka dig mitt älskade barn någon oro.
— Adolf Erik Nordenskiöld
Stockholm 18 november 2017

Många resor, två övervintringar och sjutton år senare blir brevskrivaren världsberömd som expeditionsledare för den första seglatsen runt Euroasien. 

Repeterar wiki-fakta när jag läst brevet, inser att det idag är författarens födelsedag. Och att han dör på min födelsedag.
Att han är min farfarsfar vet jag redan, liksom att jag nu ska ta mig an hans brev till dem han lämnar hemma. Reseskildringar, kärleksförklaringar, saknad och skuld.
— Viktor Nordenskiöld
Anna (Mannerheim) and Adolf Erik (Nordenskiöld) - about to get married.

Anna (Mannerheim) and Adolf Erik (Nordenskiöld) - about to get married.

IMG_9175.jpg
 
Their owen is still standing . Northern Svalbard, Aug 15, 1am in the morning, midnight sun, I’m making a quick visit, taking his footsteps. This was “Polhem”, a house AE and his team built and made a base for a winter dreaming of going to the North Pole, writing dairy and letters to my great grandmother. (They never made it to the Pole, but eventually made a two-months expedition in small yawls, rowing and dragging boats, drawing maps of unknown northern Svalbard.)

Their owen is still standing. Northern Svalbard, Aug 15, 1am in the morning, midnight sun, I’m making a quick visit, taking his footsteps. This was “Polhem”, a house AE and his team built and made a base for a winter dreaming of going to the North Pole, writing dairy and letters to my great grandmother. (They never made it to the Pole, but eventually made a two-months expedition in small yawls, rowing and dragging boats, drawing maps of unknown northern Svalbard.)

Svalbard©VN 170815 polhem hus spis vy-1114.jpg
(… and I even forgot to take off the life jacket while on shore…)

(… and I even forgot to take off the life jacket while on shore…)